pinnacle-studio > Titlar > Titlar och stereoskopisk 3D
Titlar och stereoskopisk 3D
Om du arbetar på ett stereoskopiskt 3D-projekt behöver du inte nöja dig med en 2D-titel. Biblioteket har många titlar som identifieras som 3D, men alla titlar kan använda stereoskopisk text.
Om du vill ange en 2D-titel till att vara stereoskopisk markerar du ett textlager och markerar sedan rutan Stereoskopisk på underpanelen Stereoskopiska inställningar. Nu blir inställningen Textdjup tillgänglig. Med den kan du ändra hur avståndet mellan texten och betraktaren uppfattas. Om du sparar titeln i en bevakad mapp får dess biblioteksminiatyr 3D-markören.
En stereoskopisk titel som har öppnats från Biblioteket eller en 3D-tidslinje visar en stereoskopisk förhandsgranskning. En stereoskopisk titel på en 2D-tidslinje förhandsgranskas endast i 2D. Inställningarna för tidslinjen måste ändras till 3D för att du ska kunna få stereoskopisk uppspelning.
Textdjup: För att ändra djupet på ett textlager – det avstånd som uppfattas av betraktaren – markerar du lagret och öppnar underpanelen Stereoskopiska inställningar. Se till att rutan Stereoskopisk har en orange markering. När du ökar värdet för reglaget Textdjup uppfattar betraktaren texten som placerad längre bort, om värdet minskas uppfattas texten som närmare.
När du ändrar djupet på texten kan du också behöva ändra teckensnittsstorleken. Flyttar du texten för långt bort kan den bli oläsbar och flyttar du den för nära kan den bli för stor för titelramen.