Toningskurva
Med toningskurvan kan du utföra korrigeringar på färg och toning genom att justera antingen enskilda färgkanaler eller kompositkanalen (RGB).
Grafens x-axel representerar de ursprungliga toningsvärdena (från högdagrar till höger till skuggor till vänster). Grafens y-axel representerar de justerade toningsvärdena (från märkt/mindre färg längst ned till ljust/mer färg längst upp).
Den diagonala linjen i grafen är det du justerar för att skapa din ”kurva”. Om du flyttar kurvan uppåt och åt vänster blir klippet ljusare, och färgmättnaden ökar i alla kanaler. Om du flyttar kurvan nedåt och åt höger blir klippet mörkare, och färgmättnaden minskar i alla kanaler. Om du till exempel har ett klipp med blå ton kan du minska mängden blått i bilden genom att välja den blå kanalen och flytta kurvan nedåt och åt höger.
Du kan lägga till en eller flera noder i kurvan för att få mer noggrann kontroll över de områden du vill justera.
* Justera färg och ton med Toningskurva
1 Öppna panelen Redigeraren och klicka på Färg > Toningskurva.
2 Under kurvgrafen väljer du något av följande alternativ för färgkanal:
RGB – här kan du redigera den röda, den gröna och den blå kanalen i ett kombinerat histogram
Röd – här kan du endast redigera den röda kanalen
Grön – här kan du endast redigera den gröna kanalen
Blå – här kan du endast redigera den blåkanalen
3 Dra punkter i grafen för att justera relationen mellan nivåerna för Indata (bildpunkternas ursprungliga ljusstyrka) och Utdata (bildpunkternas korrigerade ljusstyrka).
4 Om du vill lägga till en punkt på kurvan klickar du bara där du vill lägga till den.
Opmerking: Du kan när som helst återställa kurvan genom att klicka på Återställ allt.