pinnacle-studio > Redigera > Övergångar
Övergångar
En övergång är en specifikt animerad effekt som dämpar – eller understryker – övergången från ett klipp till ett annat. Toningar, åkningar och upplösningar är vanliga typer av övergångar. Andra är mer exotiska och många använder avancerad 3D-geometri för att beräkna de animerade sekvenserna.
Skapa en standardövergång genom att dra för att ”vika tillbaka” det övre hörnet på ett klipp.
Utan övergångar får du ett plötsligt hopp mellan klipp.
Pinnacle Studio erbjuder ett brett utbud av övergångar för att mjuka upp, snygga till eller dramatisera övergången från ett klipp till ett annat.
Som standard är övergången mellan två klipp centrerad, så en övergång på 4 sekunder börjar 2 sekunder före det första klippets slut, och varaktigheten är 2 sekunder in i det andra klippet.
Du kan redigera Varaktighet, Justering (position) och andra övergångsinställningar. Vilka inställningar som är tillgängliga beror på hur övergången utformats. Vissa inställningar kan justeras interaktivt i tidslinjen (varaktighet och position), medan andra kan justeras i panelen Redigeraren.
Om du dubbelklickar på en övergång i tidslinjen öppnas inställningarna för övergången i panelen Redigeraren.
I vyn i panelen Redigeraren ser du varaktighet, position och, för övergångar mellan videoklipp, om övergången består av statiska slutbilder (rosa) eller start- och slutbilder från trimmad video (mörkblå).
Som standard är inställningen Övergångsläge angiven till Bibehåll tidslinjesynkronisering (rekommenderas). Detta betyder att klippens positioner inte justeras när du lägger till en övergång –  istället använder övergången statiska slutbilder (fryst bild-effekt) eller start- och slutbilder från trimmad video. Om du väljer alternativet Överlappande klipp (ett äldre läge) när du skapar en övergång i tidslinjen genom att dra tillbakavikningen åt vänster, skapas övergången genom att ett klipp överlappar det andra, vilket påverkar eventuell synkronisering med andra spår i projektet. Varför ska du välja det här äldre alternativet? För videoövergångar betyder det att du inte behöver ha start- och slutbilder för att få en videoövergång om du inte har problem med synkroniseringen. När du ändrar Övergångsläge gäller detta för nästa övergång du lägger till (det påverkar inte befintliga övergångar).
Du kan ta bort och ersätta övergångar i tidslinjen. Du kan också kopiera och klistra in övergångar i tidslinjen.
Övergången kommer inte att tillämpas om du försöker lägga till den på ett klipp som är kortare än övergångens längd (standardövergång eller kopierad övergång).
* Använda en standardupplösningsövergång
I tidslinjen klickar du och drar det övre hörnet på ett klipp (en tillbakavikt ikon visas) och drar det för att ange den varaktighet du vill ha.
Detta skapar en upplösning mellan två klipp. Om det bara finns ett klipp skapas en intoning eller uttoning till svart.
Laat me zien: Add transition
* Använda en övergång från Biblioteket
1 På fliken Redigera klickar du på navigeringsfältet för panelen Bibliotek och sedan väljer du Övergångar .
2 Navigera till den önskade kategorin och klicka sedan på en övergångsminiatyr i biblioteket.
Du kan förhandsgranska övergången i panelen Spelare.
3 Dra den övergång du vill använda till tidslinjen.
Övergången läggs till med standardvaraktigheten.
4 För att justera övergången gör du något av följande:
Varaktighet: Dra endera änden av övergången för att justera varaktigheten eller skriv ett värde för varaktigheten (om du är inzoomad på tidslinjen så att övergångens varaktighetsvärden visas).
Position: Placera muspekaren över övergången (en handmarkör visas) och dra övergången åt höger eller vänster för att flytta den från standardpositionen (centrerad mellan de två klippen).
Alla övergångsinställningar: Dubbelklicka på övergången för att öppna dess inställningar i panelen Redigeraren. För insticksövergångar kan du i panelen Redigeraren klicka på knappen Öppna, så visas fler inställningar. Vilka inställningar som är tillgängliga beror på hur övergången utformats.
Du kan även använda en övergång genom att högerklicka på en övergång i Biblioteket och välja Skicka till tidslinjen för att använda övergången på klippet i standardspåret, vid övergången närmast startmarkören.
Du kan leta upp var i Biblioteket en övergång på tidslinjen finns genom att högerklicka på övergången i tidslinjen och välja Övergång > Hitta i biblioteket.
Du kan också använda eller redigera en övergång vid början eller slutet av ett klipp genom att högerklicka på ett klipp i Tidslinjen, välja In - övergång eller Ut -övergång och välja det kommando du vill använda.
* Använda en övergång med in- eller uttoning
Gör något av följande:
Om du vill använda intoning eller uttoning i slutet av ett enskilt klipp (som saknar intilliggande klipp) går du till tidslinjen och klickar och drar det övre hörnet på ett klipp (en tillbakavikt ikon visas) och drar det för att ange den varaktighet du vill ha. Standardövergången har in- och uttoning till svart.
Om du vill ha en övergång som tonar ut till svart mellan två klipp klickar du på navigeringsfältet för panelen Bibliotek och väljer Övergångar > Standard > Realtidsövergång FX > Tona in eller ut. Dra övergången till den position du vill använda i tidslinjen.
 
Tips: Du kan snabbt leta upp och använda övergången Tona in eller ut genom att ge den betyget fem stjärnor i Biblioteket. Du kan sedan högerklicka på en standardövergång (eller valfri övergång) i tidslinjen och välja Övergång > Ersätt med och välja Tona in eller ut från området Övergångar med 5 stjärnor.
Om du ger dina favoritövergångar betyget fem stjärnor läggs de till på snabbmenyn Övergång > Ersätt med, så att de blir lättare att komma åt.
* Använda flera övergångar
1 Lägg till den övergång du vill använda på något klipp i tidslinjen.
2 I tidslinjen markerar du alla de spår där du vill använda övergången.
3 Högerklicka på övergången och välj Övergång > Krusning.
Övergången läggs till mellan de markerade klippen. Eventuella befintliga övergångar påverkas inte. Övergången läggs inte till mellan klipp där övergångens varaktighet inte får plats.
* Ta bort övergångar från tidslinjen
1 I tidslinjen gör du något av följande:
Om du vill ta bort en övergång markerar du den genom att klicka på den, högerklickar på den och väljer Övergång > Ta bort.
Om du vill ta bort flera övergångar markerar du relevanta klipp, högerklickar på ett markerat klipp och väljer Radera övergångar.
* Ersätta en övergång i tidslinjen
1 Gör något av följande:
Dra en övergång från Biblioteket över en befintlig övergång i tidslinjen och släpp musknappen.
Markera en övergång i tidslinjen genom att klicka på den, högerklicka på den och välj Övergång > Ersätt med. Välj en övergång i en begränsad lista med standardövergångar, övergångar som nyligen använts och övergångar med fem stjärnor i betyg.
* Kopiera och klistra in övergångar
1 I tidslinjen markerar du den övergång du vill kopiera.
2 Högerklicka på övergången och välj Övergång > Kopiera.
Alla övergångens egenskaper kopieras, även egenskaper relaterade till positionen. Det är därför inte möjligt att klistra in en intoning som en uttoning eller tvärtom.
3 Markera det klipp där du vill klistra in övergången.
4 Högerklicka på klippet och välj Klistra in.
* Ändra standardinställningar för övergångar
1 I menyfältet klickar du på Kontrollpanel. Klicka sedan på Projektinställningar i listan med kategorier.
2 Ändra något av följande:
I området Standardvaraktighet anger du ett nytt värde i rutan Standardvaraktighet förövergångar.
I området Övergångsläge väljer du ett alternativ som ska vara standard.