pinnacle-studio > Biblioteket > Förstå biblioteket
Förstå biblioteket
Det är viktigt att förstå hur tillgångar i Biblioteket och information om dem lagras.
* Lagring av tillgångar i Biblioteket
Varje tillgång i Biblioteket – klipp, ljud, övergång och så vidare – motsvaras av en fil lagrad någonstans lokalt på din dator. Biblioteket ”äger” inte dessa filer, och förändrar dem aldrig om du inte specifikt anger det. Istället håller Biblioteket reda på filernas namn, lagringsplatser och egenskaper i en intern databas. Den information som lagras innehåller även alla taggar och betyg som du lagt till för speciella objekt.
* Databasen
De filer som utgör Bibliotekets databas lagras i en mapp åtkomlig för en enskild användare istället för i en delad mapp i Microsoft Windows. Om Pinnacle Studio används av flera användare med individuell inloggning på din dator kommer ett separat Bibliotek att skapas för varje användarkonto.
* Saknad media
Åtgärder som att lägga till, ta bort eller döpa om tillgångar i Biblioteket är databasåtgärder som inte påverkar själva mediefilen. När du tar bort en tillgång från Biblioteket bekräftar du åtgärden i en dialogruta, där ett alternativ är att gå ett steg längre och även radera den faktiska filen. Detta alternativ är dock inte aktiverat i standardläget, utan du måste specifikt välja att utföra åtgärden.
När du raderar eller flyttar en tillgångsfil i Utforskaren i Windows eller i något annat program utanför Pinnacle Studio, kommer databasposten med filen på samma sätt att finnas kvar. Eftersom Biblioteket inte kan nå den faktiska filen kommer dock filen att visas som en felgrafik i listan. Om filen fortfarande finns, men har flyttats till en annan mapp eller enhet, kan man enkelt länka den till Biblioteket på nytt. Dubbelklicka på objektet för att öppna en vanlig Öppna-dialogruta, där du kan ange filens nya placering.
Om du vill kontrollera om det finns saknade media någonstans i Biblioteket tittar du i den särskilda underavdelningen Alla media >Saknade media i tillgångsträdet.
* Biblioteksmedia
Kategorin Biblioteksmedia visas bara om du aktiverar Bevakade mappar eller om din version av Pinnacle Studio identifierar ett befintligt bibliotek (se Bevakade mappar). I de flesta fall kan du använda Projektfack istället för grenen Biblioteksmedia.
Grenen Biblioteksmedia innehåller de standardmediefiler som finns i ditt system, sorterade efter underavdelningarna Fotografier, Video och Ljud. De flesta standardfiltyper stöds. Nedan beskrivs syftet med den fjärde underavdelningen, Saknad media.
* Platsflikar
Att redigera ett videoprojekt innebär bland annat att samordna olika media och andra tillgångar. Under arbetets gång kommer du förmodligen märka att du ofta bläddrar i vissa delar av Biblioteket som är relevanta för projektet. Du kommer också antagligen att ändra dina visnings- och filtreringsalternativ med jämna mellanrum, beroende på vilket slags material du arbetar med.
Webbläsare använder en rad flikar som gör att du enkelt kan växla mellan flera öppna webbsidor. På samma sätt kan du skapa och konfigurera platsflikar i Biblioteket medan du arbetar. Flikarna ger dig direkt tillgång till alla de olika platser där du för närvarande arbetar.
Här ger tre flikar tillgång till media som krävs av olika delar i ett skivprojekt. Muspekaren är redo att skapa en ny flik. Kicka på x-ikonen till höger om flikens rubrik för att stänga fliken.
Klicka på ett namn i tillgångsträdet för att ange den aktuella flikens placering. Ändringar du gör i visnings- och filtreringsalternativ medan fliken är aktiv sparas mellan de tillfällen då du använder fliken.