Uppgraderingsinstallation
Om en kvalificerande föregående version av programvaran redan finns installerad på datorn kommer Installationshanteraren automatiskt att upptäcka den och tillåta uppgraderingen.