Uppgradera
Det finns olika versioner av Pinnacle Studio, och funktionerna kan vara olika beroende på vilken version du har. Om du vill ha mer information går du till www.pinnaclesys.com och ser efter i tabellen Compare (Jämför).
Information om att uppgradera programmet finns på fliken Välkommen eller via knappen Hjälp > Interneterbjudanden & nyheter > Programerbjudanden.