pinnacle-studio > Redigera > Använda verktygen Släpp, Drag, Rulla och Utsträckning i tidslinjen
Använda verktygen Släpp, Drag, Rulla och Utsträckning i tidslinjen
Du kan justera ett klipp i tidslinjen på olika sätt, särskilt om du använder trimmade klipp. Trimmade klipp har dolda startbilder (bilder som trimmats från klippets början) och slutbilder (bilder som trimmats från klippets slut).
Det kan vara praktiskt att tänka på klippen i tidslinjen som att de består av två element: ett fönster (klippets varaktighet, som definieras av start- och slutpunkterna för varje klipp du ser i tidslinjen) och innehållet (alla de bilder som ingår i det fullständiga klippet före trimning, oavsett om de döljs av en trimning).
Det här exemplet visar en sekvens i tidslinjen, med ett klipp markerat (den orange rutan, ”fönstret”). Verktyget Släpp är aktivt, och när du drar visas klippets hela längd före trimning (den gröna rutan, ”innehållet”). Du kan sedan se vilka bilder som kommer att visas i det ”fönster” som är definierat i tidslinjen.
Med följande verktyg kan du justera klipp i tidslinjen.
Släpp: Med detta verktyg kan du dra i tidslinjen för att ändra vilka bilder du ser (innehåll) utan att ändra klippets "fönster" (varaktighet), så att du i praktiken flyttar trimmarkeringarna för källklippet.
Drag: Med detta verktyg kan du dra klippets "fönster" (varaktighet) längs tidslinjen utan att ändra varaktigheten, så att du i praktiken flyttar trimmarkeringarna i tidslinjen så att du ser annat innehåll.
Rulla: Med detta verktyg kan du justera längden på klippets "fönster", vilket påverkar varaktigheten för markerat klipp och klippet intill.
Utsträckning: Med detta verktyg kan du justera storleken på klippets "fönster", så att dess varaktighet på tidslinjen ändras och utökar eller drar samman innehållet (hastigheten justeras) så att det passar den nya varaktigheten utan att ändra vilka bilder som visas.
Klippets hela längd före trimning bestämmer justeringarnas gränser. För vissa ändringar är det intilliggande klippets längd före trimning också en begränsande faktor. Om du till exempel använder verktyget Rulla för att minska varaktigheten på tidslinjen för ett markerat klipp, stoppar verktyget Rulla på den punkt där det intilliggande klippet (vars varaktighet ökar) har fått slut på bilder.
I panelen Spelare kan du visa ingångs- och utgångsmarkeringen för det markerade klippet när verktyget Släpp, Drag eller Rulla är aktivt.
* Använda verktyget Släpp för att justera klipp i tidslinjen
1 I tidslinjen markerar du ett trimmat klipp som ingår i en sekvens.
2 Klicka på verktyget Släpp i tidslinjens verktygsfält.
3 Dra i tidslinjen och ändra de bilder som visas i tidslinjen.
I panelen Spelaren visas en vy med två rutor med bilden In och bilden Ut som hjälp för att ange positionen för ditt klipp i tidslinjen.
* Använda verktyget Drag för att justera klipp i tidslinjen
1 I tidslinjen markerar du ett trimmat klipp som ingår i en sekvens.
2 Klicka på verktyget Drag i tidslinjens verktygsfält.
3 Dra i tidslinjen för att justera klippets position och ändra vilka bilder som visas.
Det markerade klippets varaktighet påverkas inte, men intilliggande klipps varaktighet påverkas.
Opmerking: Om det intilliggande klippet inte är tillräckligt långt för att fylla ut det område som det flyttade klippet lämnade, kan en lucka uppstå.
* Använda verktyget Rulla för att justera klipp i tidslinjen
1 I tidslinjen markerar du ett trimmat klipp som ingår i en sekvens.
2 Klicka på verktyget Rulla i tidslinjens verktygsfält.
3 I tidslinjen drar du i en kant på det markerade klippet för att ändra klippets varaktighet.
Det intilliggande klippets varaktighet påverkas också.
* Använda verktyget Utsträckning för att justera klipp i tidslinjen
1 I tidslinjen markerar du ett klipp som ingår i en sekvens.
2 Klicka på verktyget Utsträckning i tidslinjens verktygsfält.
3 I tidslinjen drar du i en kant på det markerade klippet för att ändra klippets varaktighet.
Även om innehållet i det markerade klippet förblir detsamma ändras hastigheten (vilket anges av en gul streckad linje i klippets överkant) så att den passar den nya varaktigheten.
Det intilliggande klippets varaktighet påverkas också.