pinnacle-studio > Redigera > Använda Urklipp
Använda Urklipp
Även om dra-och-släpp är något kraftfullare vid behandling av klipp så stöder tidslinjen standardmetoder för Urklipp som klipp ut, kopiera och klistra in med de vanliga kortkommandona. Urklipp är även den enda möjligheten att flytta och kopiera övergångar och effekter mellan klipp.
* Från Biblioteket
Välj ett eller flera klipp i Biblioteket och välj sedan Kopiera på det markerade objektets snabbmeny, eller tryck på Ctrl+C för att lägga de markerade objekten i programmets Urklipp. (Klipp ut, som är det andra vanliga kommandot för att lägga till i Urklipp, är inte tillgängligt i Biblioteket).
Placera startmarkören i projektets tidslinje på den punkt där inklistringen ska starta, och välj spår genom att klicka i dess huvud.
Sedan trycker du på Ctrl+V för att infoga klippen från Urklipp till det valda spåret med början från startmarkören.
Om du väljer Klistra in på tidslinjens snabbmeny istället för att trycka på Ctrl+V klistras klippen in vid muspekarens position på standardspåret, inte vid startmarkören.
Du kan upprepa klistra in-förfarandet med samma klipp så många gånger du vill.
* Från tidslinjen
Markera ett eller flera klipp på tidslinjen och klicka på Kopiera eller Klipp ut på snabbmenyn, eller tryck på Ctrl+C (kopiera) eller Ctrl+X (klipp ut). Båda kommandona lägger till klippen i Urklipp. Med Klipp ut tas originalklippen bort från projektet, medan Kopiera lämnar dem kvar på samma plats.
Klistra in innehållet från Urklipp till tidslinjen på samma sätt som beskrivs ovan. Klippen klistras in på samma spår som de ursprungligen kom från och med samma horisontella avstånd. Till skillnad från dra-och-släpp, stödjer inte Urklipp flyttning mellan spår.
* Effekter i Urklipp
Klipp med tillagda effekter har en magentafärgad kant högst upp. Högerklicka på klippet, eller på linjen för att öppna snabbmenyn Effektdär du hittar kommandona Klipp ut alla och Kopiera alla för att överföra eller dela effekter mellan klipp. Markera ett eller flera målklipp och tryck sedan på Ctrl+V eller klicka på Klistra in på tidslinjens snabbmeny.
Effekterna kommer att klistras in i alla markerade klipp. Målklippen bibehåller alla redan befintliga effekter. De inklistrade effekterna kommer att placeras ovanpå de befintliga effekterna.
* Övergångar i Urklipp
Högerklicka i övergångsområdet i det övre hörnet i början eller slutet av ett klipp för att öppna snabbmenyn för övergångar. Välj Klipp ut eller Kopiera för att lägga till övergången i Urklipp.
På samma sätt som för effekter, kan övergångar klistras in på ett eller flera målklipp, men alla befintliga övergångar av samma typ (start eller slut) som de som klistras in kommer att skrivas över. Om övergången i Urklipp är längre än målklippet genomförs inte inklistringen.