pinnacle-studio > Redigera > Använda Tidsfrysning för att frysa bilder
Använda Tidsfrysning för att frysa bilder
Du kan skapa en fryst bild genom att använda Tidsfrysning för att hålla en utvald bildruta i ett videoklipp fryst under en angiven tidsrymd. Den ”frysta” bilden fungerar i princip som en stillbild under den tid du anger. Du kan när som helst ta bort effekten.
* Skapa en fryst bild med Tidsfrysning
1 I tidslinjen väljer du ett klipp och drar indikatorn så att den bildruta du vill frysa visas i panelen Spelaren.
2 Högerklicka på klippet och välj Tidsfrysning > Infoga.
3 Skriv ett värde i rutan Varaktighet som anger hur många sekunder bilden ska vara frusen och klicka på OK.
Den frysta bilden markeras med ett rosa område i klippet i tidslinjen.
Det rosa området i mitten av klippet anger området med fryst bild.
* Ta bort en fryst bild
1 Höger klicka i tidslinjen på ett klipp som har en fryst bild som skapats med Tidsfrysning.
2 Välj Tidsfrysning > Ta bort.