Videoomfång
I Pinnacle Studio finns följande videoomfång som hjälp när du utvärderar färg och färgtonsinformation i dina videoklipp. När du gör färgjusteringar ändras informationen om omfången, så du kan utvärdera påverkan från en ändring i vyn Färgkodning i panelen Spelaren eller genom att använda de färgdata som avbildas i videoomfånget.
Vågform
Ett vågformsomfång visar färginformationen i ett videoklipp i ett diagram där y-axeln representerar intensiteten, från noll längst ned till 100 % längst upp.
 
Omfånget Vågform visar fördelningen av färger från intensiteten noll längst ned till 100 % längst upp
Vektor-färg (vektoromfång)
Vektoromfång har använts av videoproffs för många olika ändamål, bland annat för att utvärdera om videons färgintensitet låg innanför standardintervallet för utsändning. Färgvektoromfångets cirkel visar färginformation (färgintensitet), från intensiteten noll mitt i cirkeln till 100 % vid cirkelns kant. Cirkeln är uppdelad i färgområden, så att det är lätt att se färgspridningen för den aktuella bildrutan i videoklippet. Små rutnät nära cirkelns kant används för att markera intensitetsgränsen – bildpunkter som ligger utanför målen anses inte säkra för sändning.
Selektivt vektorskop: Denna funktion används ofta för att identifiera och korrigera hudton i en video. Genom att använda en pensel för att markera hudtoner i en videobild kan du använda vektorskopet för att säkerställa att hudtonerna är justerade längs hudtonslinjen.
Histogram
I ett histogram kan du visa färgtonsomfånget och färgomfånget för en video. Om du utvärderar fördelningen av bildpunkter för en markerad bildruta i din video kan du utvärdera om det finns en färgton, och för underexponerad video kan det vara till hjälp för att bedöma om det finns tillräckligt med bilddata i de skuggiga områdena för att korrigera obalansen.
Histogrammet visar bildpunkternas fördelning för klippet, från mörka (skuggor) till ljusa (högdagrar) längs x-axeln.
RGB-parad
Omfånget RGB-parad visar de röda (R), gröna (G) och blå (B) komponenterna i videoklippet i ett diagram där y-axeln motsvarar noll intensitet (längst ned) till 100 % intensitet (längst upp).
I RGB-parad kan du utvärdera färgerna relativt varandra
* Visa ett videoomfång
1 Markera ett klipp i tidslinjen.
2 Öppna panelen Redigeraren och klicka på Färg.
3 Aktivera kryssrutan Visa videoomfång överst i panelen.
4 Välj ett av följande videoomfång i listan:
Vågform
Vektor-färg
Histogram
RGB-parad
* Använda Selektivt vektorskop för att visa och korrigera hudton
1 Markera ett klipp i tidslinjen.
2 Öppna panelen Redigeraren och klicka på Färg.
3 Aktivera kryssrutan Visa videoomfång överst i panelen.
4 I listan väljer du Vektor-färg.
5 Under vektorskopet klickar du på Penselval.
6 I förhandsgranskningen Färgkodning drar du penseln över hudområden.
De färger som markerats med penseln visas på vektorskopet.
7 Använd någon av följande kontroller under vektorskopet för att justera det markerade området:
Opmerking: Beroende på programfönstrets storlek kan du behöva bläddra (vågrätt) för att se alla kontrollerna.
Raderare: I förhandsgranskningen drar du över det område du vill ta bort från markeringen.
Penselstorlek: Dra skjutreglaget för att justera diametern på Penselval eller Raderare.
Rensa val: Använd den här knappen för att rensa alla penseldrag och göra om din markering.
Läget Penselval användes för att pensla på hudområden i förhandsgranskningen (penseldragen har gul kontur). Till vänster visar vektorskopet att de markerade hudfärgerna visas direkt på hudtonslinjen
8 Gör eventuella färgjusteringar med Hudtonslinjen som vägledning (hudtoner bör falla längs linjen).
9 När du är klar med justeringen av färger klickar du på Rensa val för att inaktivera läget Selektivt vektorskop (den gula etiketten Selektivt vektorskop är aktivt försvinner) och återgå till att visa alla klippets färger i vektorskopet.