pinnacle-studio > Korrigeringar > Linskorrigering i vidvinkel
Linskorrigering i vidvinkel
Vidvinkellinser, som ofta används i videoactionkameror, är bra när man vill spela in en bred scen, men de orsakar förvrängning i bilden. Linskorrigering i vidvinkel har förinställningar (exempelvis för vissa GoPro-kameror) och manuella kontroller som låter dig minska förvrängningen.
Förvrängning (vänster) kan minskas (höger) med Linskorrigering i vidvinkel.
* Korrigera förvrängning från vidvinkellinser
1 Gå till tidslinjen och dubbelklicka på ett klipp med förvrängning. I panelen Redigeraren klickar du på Korrigeringar > Linskorrigering i vidvinkel.
2 I kombinationsrutan Välj förinställning väljer du en förinställning.
Som standard används förhandsgranskningen av korrigeringen för hela klippet. Om du vill växla visningen av förhandsgranskningen klickar du på den fyrkantiga knappen Avaktivera/aktivera till höger om rubriken Linskorrigering i vidvinkel.
Avancerade användare kan justera inställningarna för att korrigera förvrängning manuellt.