pinnacle-studio > Masker och rörelsespårning > Spara, ta bort och läsa in masker
Spara, ta bort och läsa in masker
Du kan spara masker som du skapar för ett projekt och använda dem i andra projekt. När du sparar en mask lagras den i en .psmask-fil (...Dokument/Pinnacle/My Masks).
Du kan ta bort masker som du inte längre vill ha i ditt projekt. Du kan ta bort en mask för ett enstaka klipp, alla klippmasker som applicerats på ett klipp, enskilda masker på ett maskspår eller hela maskspåret.
* Spara en mask
1 I tidslinjen markerar du den mask du vill spara.
2 I panelen Mask klickar du på fliken Mask så att sidan Mask visas.
 
3 Klicka på Spara maskspår eller Spara (för en klippmask).
4 Ange ett namn för masken.
Masken sparas som en .psmask-fil.
* Läsa in en sparad mask
1 Om du vill använda masken som en klippmask markerar du ett klipp i tidslinjen.
2 I panelen Mask klickar du på fliken Mask så att sidan Mask visas.
3 Klicka på Läs in mask.
4 Välj den mask du vill använda på standardplatsen eller gå till den plats där den sparade masken finns.
Opmerking: Masken läses in som en klippmask om du markerade ett klipp innan du läste in masken. Om inget klipp var markerat läggs masken till som ett nytt maskspår. Precis som med andra spår kan du ändra ordning på ett maskspår i tidslinjen.
* Ta bort en mask
1 I tidslinjen gör du något av följande:
Klippmask: Högerklicka på en klippmask och välj Ta bort eller Ta bort alla (om det finns fler än en klippmask som du vill ta bort.
Maskspår: Högerklicka på maskspårets huvud och välj Ta bort maskspår.
Masker på maskspår: Högerklicka på en mask på ett maskspår och välj Ta bort.