Spela in skärmen
Innan du påbörjar skärmfångsten ska videon vara konfigurerad.
* Konfigurera video
1 I fönstret Inställningar anger du följande information:
Projektnamn – ange ett namn på projektet. Detta används i videofilnamnen.
Spara i – ange den plats där du vill spara videofilen.
Opmerking: Som standard sparas skärmfångst i mappen Dokument (...Dokument/Pinnacle Studio Screen Capture/23.0). Klicka på om du vill skapa en ny mapp och ändra den plats där filen sparas.
Spara som – markera kryssrutan Videofiler, kryssrutan Pinnacle Studio-projekt eller båda två.
* Spela in skärmfångsten
1 I fönstret Källa väljer du inställningar på fliken Inställningar.
2 I fönstret Inställningar klickar du på Starta/fortsätt inspelning för att starta skärmfångsten.
Alla aktiviteter inuti det angivna fångstområdet spelas in. Skärmfångsten startar efter nedräkningen.
Opmerking: Du kan trycka på F10 för att stoppa och på F11 för att pausa eller återuppta skärmfångsten.
3 I fönstret Inställningar klickar du på Stoppa inspelning för att avsluta skärmfångsten.
Opmerking: Obs! Skärmfångsten placeras i den anpassade mapp du har angett, och du kan lägga till den i Pinnacle Studio-biblioteket.