pinnacle-studio > MultiCam Capture Lite > Starta ett skärmfångstprojekt
Starta ett skärmfångstprojekt
* Öppna fönstret Skärmfångst
Klicka på programikonen MultiCam Capture Lite eller välj MultiCam Capture Lite i listan med program på Start-menyn.
* Arbetsområde
Du styr inspelningen och väljer inställningar för inspelningarna i fönstret Inställningar.
I fönstret Källa väljer du mellan att spela in datorskärmen, webbkameran eller båda. Du kan också välja inställningar för källorna.