pinnacle-studio > Färgkorrigering och färgkodning > Använda färgkontrollerna
Använda färgkontrollerna
När du gör färgjusteringar har du tillgång till vyn Färgkodning i panelen Spelaren.
Förutom att skapa din egna kreativa look kan du importera LUT-profiler (uppslagstabeller).
I många fall kan du få bra resultat med de Grundläggande kontrollerna, men verktygen för färgkorrigering och färgkodning ger dig mer exakt kontroll. Ibland är det en fråga om tycke och smak, ibland handlar det om att ett speciellt verktyg gör det lättare att på ett specifikt resultat.
Videoomfång
Videoomfång är ett sätt att utvärdera färg och ton i ditt videoklipp genom att visa färgdata för klippet i olika visuella representationer. Eftersom informationen är databaserad kan omfattningar hjälpa dig att justera färg och ton utan att bara vara beroende av färgkalibreringen på den skärm du arbetar på. Mer information om videoomfång finns i Videoomfång.
* Komma åt kontrollerna för färgkorrigering och färgkodning
1 Markera ett klipp i tidslinjen.
2 Öppna panelen Redigeraren, klicka på Färg och välj något av följande:
Enkel
Toningskurva
HSL-justering
Färghjul
* Använda en LUT-profil
1 Markera ett klipp i tidslinjen.
2 Öppna panelen Redigeraren och klicka på Färg > Enkel.
3 Längst ned i området Grundläggande inställningar klickar då på listan bredvid LUT-profil. Välj en LUT-profil eller klicka på Bläddra och gå till den fil du vill använda.