pinnacle-studio > 3D-titelredigeraren > Arbetsytan i 3D-titelredigeraren
Arbetsytan i 3D-titelredigeraren
Fönstret 3D-titelredigeraren består av följande delar:
3D Titelredigerarens ytor: 1. Panelen Förhandsvalda inställningar; 2. Panelen Spelare; 3. Panelen Inställningar; 4. Panelen Tidslinje; 5. Objektlista (Lager); 6. Tidslinjens verktygsfält
1 Panelen Förhandsvalda inställningar: Här kommer du snabbt igång med färdiga textobjekt och stilar, inklusive inställningar för belysning, kamera och material.
2 Panelen Spelare: Här kan du se din 3D-text och jobba interaktivt med den för att ställa in placering, orientering och mycket mera. Använd uppspelningskontrollerna när du vill förhandsgranska din 3D-titel.
3 Panelen Inställningar: Anpassa texten genom att välja inställningar för Text, Färg, Textur, Struktur, Slipning, Ogenomskinlighet, Belysning med mera.
4 Panelen Tidslinje: Här kan du lägga till, redigera och ta bort nyckelrutor för textobjektets egenskaper. Du kan även lägga till och ta bort lager för textobjekt, öppna Objektlista och använda verktyg och kontroller i Tidslinjens verktygsfält. Indikatorn i Tidslinjepanelen är synkroniserad med panelen Spelare.
5 Objektlista: När du har flera textobjekt i ditt projekt (till exempel separata ord eller bokstäver) kan du med kombinationsrutan Objektlista ovanför nyckelrutornas rubriker välja de objekt som ska visas i tidslinjen. Lagrets namn kan du ange i fältet Textinställningar.
6 Tidslinjens verktygsfält: Här kan du ange specifika värden för nyckelrutor och du kan välja bland Flytta, Rotera och Ändra storlek och skapa interaktiva ändringar i panelen Spelare. Du kan även lägga till eller radera lager för textobjekt på tidslinjen.