pinnacle-studio > 3D-titelredigeraren
3D-titelredigeraren
Med 3D-titelredigeraren kan du skapa tredimensionella titlar och objekt till dina filmprojekt. Du kan hålla koll på hur texten ser ut och hur den rör sig på skärmen. Du kan till exempel skapa en titel i metallisk guldskrift som snurrar och rör sig in och ut ur bilden, eller du kan ge titeln en sten-liknande textur där varje bokstav eller ord skalas eller rör sig oavhängigt. Du kan även använda förinställda objekt eller skapa egna 3D-objekt.
Mer information om standardtitlar (2D-titlar) finns i Titlar.
 
Det här avsnittet innehåller följande ämnen: