Om Kontrollpanelen
Kontrollpanelen i Pinnacle Studio är ett centralt konfigureringsfönster för programmet.
Sidorna med inställningar i Kontrollpanelen beskrivs i detta kapitel.
* Öppna och navigera i Kontrollpanelen
1 På huvudmenyn i Pinnacle Studio väljer du Kontrollpanelen.
2 I Kontrollpanelen väljer du en kategori i listan till vänster i fönstret.
Motsvarande sida visas till höger i fönstret.
3 Välj de inställningar du vill ha.