pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar
Konfiguration och inställningar
Pinnacle Studios centrala konfigureringsfönster kallas Kontrollpanelen. Du väljer konfigurationsalternativ och andra inställningar i Kontrollpanelen.
 
Det här avsnittet innehåller följande ämnen: