pinnacle-studio > Skivprojekt > Lägga till skivmenyer (äldre fliken Skapa)
Lägga till skivmenyer (äldre fliken Skapa)
Sektionen för skivmenyerna i Biblioteket innehåller en samling av menyer för en rad olika tillfällen och i ett spektrum av olika visuella stilar. Varje meny omfattar en bakgrundsbild, en texttitel och en uppsättning navigeringsknappar som passar menyns syfte.
För att lägga till en skivmeny till din produktion går du till Biblioteket, väljer kategorin Diskmenyer och drar en meny till Menylistan. För att redigera menyknapparnas funktioner kan du använda de verktyg som finns på tidslinjen i samband med Spelaren, eller få automatiserad hjälp från Kapitelguiden. För att anpassa en menys utseende (eller skapa en från början) använder du Menyredigeraren.
* Menytyper
Varje menydesign i Biblioteket har två varianter: huvudmeny och flersidig meny.
Huvudmeny: I de flesta produktioner är detta den första typ av meny man ser som åskådare. Huvudmenyer innehåller normalt knappar med standardtexterna Spela film och Välj scen. Du kan ändra dessa om du vill. Även om det är upp till dig att bestämma knapparnas destination hjälper det publiken om du håller dig till det vedertagna. Till exempel är knappen Spela film normalt inställd på att starta uppspelningen av din film från början och Välj scen växlar vanligtvis till en underordnad meny med länkar till kapitlen i din film.
Flersidig meny: En scenvalsmeny behöver ofta ha tillgång till flera av dessa kapitelknappar än vad som får plats på en enda skärm. Pinnacle Studio stöder flersidiga menyer som har ytterligare knappar för navigering mellan menyerna, för att lösa problemet. Dessa knappars beteende är inbyggt. Ett par nästa- och föregående-knappar låter vyn växla mellan sidorna inom samma meny medan en hem-knapp tar publiken tillbaka till projektets första meny.
Tips: För att visa huvudmenyerna sida vid sida med motsvarande flersidiga menyer i Biblioteket högerklickar du på det grå området bredvid en meny och väljer Sortera efter > Namn.
* Menyknappar
Antalet kapitelknappar per sida varierar från en menydesign till en annan, så ett kriterium när du väljer meny gäller hur många klipp du vill att den ska hantera. Men vill du ha ett annat antal knappar på en särskild meny kan du lägga till eller radera knappar i Menyredigeraren, som startas genom att du klickar på knappen Redigera i Spelaren. Mer information finns i Menyredigerare (äldre fliken Skapa).
Menyer med färre knappar har vanligtvis mer plats över till rubriker. Menyer med många knappar får nöja sig med förkortade rubriker eller inga alls. Oavsett om du behöver rubriker, och om de i så fall ska vara enkla (Kapitel 1) eller beskrivande (Skära tårtan) beror på din skaparstil och innehållet i din film.
* Menyer och knappar som inte är länkade
Det är bara den första menyn i menylistan som automatiskt är tillgänglig för användaren (och då enbart om det finns något innehåll på tidslinjen som kan fungera som första kapitel). Menyer som läggs till senare blir inte del av menysystemet i din produktion förrän du länkar dem till den första menyn. Länken behöver inte vara direkt, och den kan innehålla en eller flera mellanliggande menyer, men tills den existerar är menyn en isolerad ö. En sådan meny indikeras av symbolen längst ner i höger hörn på miniatyrbilden i Menylistan.
I Spelaren ges även en särskild indikation för menyknappar som inte har länkats till vare sig en punkt på tidslinjen (ett kapitel) eller till en annan meny. En länkad knapp visar vilket kapitel (t.ex. C1) eller vilken meny (t.ex. M1) den kopplas till. En knapp som inte länkats visar en ikon i form av ett frågetecken istället. (Ser du inga knappindikatorer, klickar du på kryssrutan Visa/dölj kapitelnummer nedanför spelaren.)