pinnacle-studio > Ljud och musik > Ljudfunktioner i Pinnacle Studio
Ljudfunktioner i Pinnacle Studio
På tidslinjen i ditt film- eller diskprojekt beter sig ljudklipp väldigt snarlikt andra sorters klipp, men tidslinjen har även några funktioner speciellt för ljud.
I den här gruppen med verktygsfältsknappar för tidslinjen hör de markerade knapparna till ljud: Ljudmixer, Skapa låt, Berättarröst och Duckning.
Denna knapp längst till höger i verktygsfältet aktiverar ljudscrubbning.
Exempelvis innehåller tidslinjens verktygsfält en knapp för en ljudmixer i ett snabbfönster där du kan kontrollera klippdynamiken med nyckelrutor. En knapp gör att du kan skapa ett klipp med ScoreFitter-bakgrundsmusik. Med en annan knapp kan du spela in en berättarröst. En tredje knapp gör det möjligt att använda duckning. Längre fram på verktygsfältet finns en växlingsknapp för ljudscrubbning, som gör att du kan övervaka ljudet i korta avsnitt när du drar markören längs tidslinjen.
* Biblioteket
Ljud- och musikklipp läggs till i produktionen från Biblioteket, som kan hantera ljudfiler i formaten wav, mp3 och andra standardformat. När du vill lägga till ljudfiler i din produktion kan du dra den önskade tillgången från bläddraren i Biblioteket direkt till projektets tidslinje.
* Ljudkorrigeringar
När du väljer ett ljudklipp i tidslinjen och öppnar panelen Redigerare > Korrigeringar, kan du utföra olika reparationer och anpassningar, t.ex. störningsreduktion, komprimering och utjämning. Till skillnad från effekter (som vi tar upp härnäst) kan dessa verktyg även användas på ljudtillgångar i Biblioteket. När du senare använder elementet i ett projekt följer korrigeringarna med det. Du kan modifiera dem ytterligare från tidslinjen om du vill. Korrigeringar är icke-destruktiva, vilket innebär att den korrigerade ljudfilen inte ändras på något sätt.
* Ljudeffekter
När du väljer ett ljudklipp i tidslinjen och öppnar panelen Redigerare > Effekt, hittar du ett antal möjligheter för att förbättra, konvertera eller ha kul med ljudklipp. Till skillnad från de korrigeringsverktyg som vi just tog upp, kan effekter inte användas direkt på tillgångar i biblioteket, utan bara inom ett projekt. Effekterna levereras med förinställda parametrar som du kan ändra utifrån dina behov.