pinnacle-studio > Ljud och musik
Ljud och musik
Video kan ses som ett framför allt visuellt medium, men ljudet spelar ofta en lika stor roll som bilderna på skärmen.
Film- och tv-produktioner innehåller en mängd olika typer av ljud- och musikspår, i första hand dialog och andra ljud inspelade under tagningen. I dina filmer importeras ”rå-soundtracket” – original eller synkroniserat ljud – tillsammans med filmen, och är bundet till det såvida du inte själv separerar dem.
De flesta kommersiella produkter kräver också ljudeffekter – dörrar som slår, bilkrockar, skällande hundar – och passande musik, som kan bestå av musik som skapats för produktionen, låtar från inspelningar eller bådadera. Med ScoreFitter-verktyget kan du till och med skapa ett fullängdsmusikspår till bakgrunden med ett knapptryck. Berättarröster och andra specialljud behövs ofta också.
 
Det här avsnittet innehåller följande ämnen: