pinnacle-studio > Ljud och musik > Ljud på tidslinjen
Ljud på tidslinjen
När du klickar på Ljudmixer-knappen på tidslinjens verktygsfält har du tillgång till ljudnivåerna och stereo- eller surround-placeringen för individuella klipp, och du kan justera nivåerna på spåren med ljudnyckelrutor. Mastervolymen för allt ljud på tidslinjen visas längst ned i tidslinjerubriken.
Surroundljud
Panoreraren är helt surroundanpassad. För maximal flexibilitet kan du placera ljudet från ett klipp i ett tvådimensionellt lyssningsfält – bakifrån och fram, samt från vänster till höger.
Du kan öppna snabbfönstret Panorerare genom att klicka på Panorerare-knappen på ljudspåret när Ljudmixer-läget är aktivt.
Om du mixar ljudet för varje klipp som för surrounduppspelning kan du ändå exportera en filmfil med stereosoundtrack, bara genom att använda vänster-högerbalansen. Om du senare vill exportera ditt projekt till DVD kommer 5.1-surroundljudet redan att vara klart. Mer information om Panoreraren finns i Panoreraren.