pinnacle-studio > Skivprojekt > Författarverktyg (äldre fliken Skapa)
Författarverktyg (äldre fliken Skapa)
I Diskredigeraren ger tidslinjens verktygsfält dig ett antal verktyg för att skapa skivor som du kan använda direkt utan att växla fönster eller vyer.
Verktyg i Diskredigerarens verktygsfält.
Skapa länk: Denna knapp länkar den markerade kapitelknappen i Spelaren till platsen för tidslinjens indikatorposition.
Infoga länk: Denna knapp underlättar arbetet med flersidiga menyer genom att flytta alla befintliga knapplänkar (med start vid den markerade kapitelknappen i Spelaren) en position närmare slutet.
I en flersidig meny kan infogning av en länk starta en kedjereaktion genom att tvinga en befintlig länk till nästa sida, en länk därifrån till sidan därpå och så vidare till den sista sidan, som i sin tur kommer att skapas om nödvändigt.
Ta bort länk: Om du klickar på denna knapp kommer länken mellan knappen på menyn och kapitelmarkören på Kapitelspåret att tas bort. En olänkad kapitelmarkör kommer att ligga kvar på Kapitelspåret. Detta ej kopplade kapitel kan kopplas manuellt genom att du drar och släpper till en annan knapp på förhandsgranskningen av menyn, eller också kan den fortsätta att vara ett olänkat kapitel. Då kommer du att kunna hoppa i filmen via kapitlet under uppspelningen genom att använda hopp-knappen på din fjärrkontroll. Du kan även högerklicka på en eller flera kapitelmarkörer och välja Ta bort markerad länk.
Knappcykel: Genom att klicka på kontrollens vänster- och högerpilar kan du bläddra genom tillgängliga knappar och aktivera dem för redigering. Klicka på knappens bildtext för att redigera den. Knappar kan även markeras genom att man klickar på knappens länkar i Spelaren när en meny förhandsgranskas.
Ställ in miniatyrbild: Om du klickar på denna knapp genereras en miniatyrbild av bildrutan vid tidslinjens indikatorposition, och visar den på den markerade menyknappen i kontrollen för knappcykel om den är av typen Miniatyrbild. Mer information om typer av menyknappar finns i Menyknappar (äldre fliken Skapa).
Skapa olänkat kapitel: Om tidslinjens indikator inte är placerad exakt vid ett kapitel eller en returmarkör och du klickar på den här knappen, kommer en kapitelmarkör att läggas till Kapitelspåret utan att den länkas till någon meny. Du kan även skapa ett olänkat kapitel genom att dubbelklicka i kapitelspårsområdet precis ovanför de andra tidslinjespåren.
De olänkade kapitlen kan senare om du vill länkas manuellt med dra-och-släpp till en knapp på förhandsgranskningen av menyn. Däremot är ett olänkat kapitel också användbart: under uppspelningen är det en av de punkter det går att pausa vid när du bläddrar igenom DVD-skivan med hopp-knappen på fjärrkontrollen.
Ta bort kapitel: När en tidslinjes scrubbningskontroll är placerad vid ett kapitel får knappen Skapa olänkat kapitel en motsatt funktion, och en förändrad symbol. Om du klickar på den kommer både kapitelmarkören och den länk som kopplar ihop den med en meny, om den har en, att raderas. Du kan även ta bort kapitel med snabbmenykommandot Radera markerade kapitel när en eller flera kapitelmarkörer är markerade. Om du vill ta bort länkar från kapitelmarkörer och lämna dem olänkade, men fortfarande låta dem vara kvar på Kapitelspåret, använder du Ta bort markerade länkar på samma meny.
Skapa retur: Om det inte redan finns en markör vid tidslinjens indikatorposition kommer denna knapp att lägga till en returmarkör till Kapitelspåret.
En returmarkör är enbart aktiv medan man tittar på filmen om uppspelningen började från samma meny som markören är kopplad till. (På tidslinjen bör markörens färg matcha färgen på den menyikon i Menylistan som är kopplad till den.) När uppspelningen når den bildruta som är kopplad till en aktiv returmarkör kommer den att hoppa tillbaka till dess tillhörande meny.
Radera retur: Om det finns en returmarkör vid indikatorpositionen kommer knappen Skapa retur att omvandlas till Radera retur, med en ny symbol.
Knappen Ta bort kapitel och snabbmenykommandot Radera markerade kapitel kan båda även användas för att radera returmarkörer.
* Tidslinjeredigering av kapitel- och returmarkörer
Kapitel- och returmarkörer är knutna till särskilda bildrutor på din tidslinje. Härifrån kommer uppspelningen antingen att starta från en skivmeny (kapitel) eller också kommer uppspelningen här att avbrytas för att återvända till originalmenyn (retur). Båda markörtyperna kan dras med musen för att ändra den plats där de får effekt i filmen.
När du förhandsgranskar en meny kan du dra en kapitelmarkör från Kapitelspåret till en knapp på Spelaren för att länka om knappen. Den motsatta operationen, att dra en knapp från Spelaren till en punkt på Kapitelspåret, är en alternativ metod för att skapa nya kapitelmarkörer.
Ett projekt som innehåller en eller flera skivmenyer måste ha en returmarkör permanent placerad vid slutet av Kapitelspåret. Detta garanterar att vilket av skivans kapitel du än spelar kommer det att ha en fungerande retur. Den sista returmarkören kan därför inte raderas.