pinnacle-studio > Flerkameraredigering > Välja ljudkälla för flerkameraprojekt
Välja ljudkälla för flerkameraprojekt
När du har importerat och synkroniserat dina klipp i Flerkameraredigeraren kan du börja fatta beslut om ljudet i projektet. Om du t.ex. har flera videoklipp som innehåller ljud, rekommenderar vi att du lyssnar på vart och ett och väljer det klipp som har bäst ljudkvalitet. Du kan också välja att ha ett separat ljudklipp.
Andra alternativ är att använda ljudet från alla klipp, eller att växla ljud när du byter kamera – en metod som kan vara lämplig för ljud som spelats in vid sportevenemang eller annat material med action.
Som standard är ljudet från Kamera 1 valt.
* Välja ljudkälla för flerkameraprojekt
1 När klippen finns i tidslinjen i Flerkameraredigeraren klickar du på rutan Huvudljud i verktygsfältet. Välj ett Kamera- eller Ljud-klipp. Klicka på Spela upp och lyssna på ljudkvaliteten i varje klipp.
2 Välj det Kamera- eller Ljud-klipp som du vill använda. Ljudet från alla andra spår stängs av.
Andra alternativ är:
Auto – byter ljud efter vilket klipp som spelas upp.
Ingen – inget ljud ingår i flerkameraprojektet. Du kan lägga till ljud i Pinnacle Studio när du är klar med Flerkameraredigeraren.
Alla kameror – spelar upp ljud från alla klipp samtidigt.
 
Tips: Om du planerar att redigera ljudet i Pinnacle Studio efter att du avslutat Flerkameraredigeraren bör du observera att den inställning du väljer i Huvudljud avgör vilka spår som kommer att vara tillgängliga som ljudspår i Pinnacle Studio.