pinnacle-studio > Importeraren > Komprimeringsinställningar för Spela in video
Komprimeringsinställningar för Spela in video
De alternativ som visas för både DV/HDV och analog import innefattar inställningar för komprimering. Om du väljer en förhandsvald inställning för DV eller MPEG kan du se vilka inställningar som används. Om du ändrar i dessa inställningar väljs automatiskt den förvalda inställningen ”Anpassad”.
Då vissa alternativ är beroende av andra, visas inte alla samtidigt.
* Att välja komprimeringsinställningar för Spela in video
1 I Importera-fliken ska du klicka på Spela in video.
2 I Inställningar väljer du ett alternativ i listan Förhandsvalda inställningar.
3 Klicka på pilen till vänster om Förhandsvalda inställningar för att utvidga inställningarnas område.
4 Välj en av följande Videoinställningar:
Kompressionskodek: Använd denna lista för att välja den kodek du vill använda.
Bildrutestorlek: Denna rad visar dimensionerna för det inspelade videomaterialet.
Kvalitet, datahastighet: Vissa kodekar visar kvalitetsalternativ som antal procent komprimering (kvalitet), och andra som den överföringshastighet i KB per sekund som krävs (Datahastighet).
5 Välj en av följande Audioinställningar:
Spela in ljud: Avmarkera denna kryssruta om du inte tänker använda det inspelade ljudet i din produktion.
Komprimering: Denna lista visar den kodek som kommer att användas för att komprimera inkommande ljuddata.