pinnacle-studio > Importeraren
Importeraren
I Pinnacle Studio kan du använda en mängd olika typer av media i dina videoproduktioner. Om dessa är lagrade externt från din dator – till exempel på ett videoband eller ett minneskort från din digitalkamera eller en molnbaserad tjänst – så måste du först föra över dem lokalt till datorn innan du kan använda dem.
De filbaserade tillgångar som du kan använda i Pinnacle Studio – bland annat video-, foto- och ljudmedia samt själva Pinnacle Studio-projekten – måste importeras från en källa, till exempel en lokal hårddisk, till Biblioteket innan de kan användas.
 
Det här avsnittet innehåller följande ämnen: