pinnacle-studio > Biblioteket > Korrigera media
Korrigera media
Du kan applicera korrigeringar till media i Biblioteket. Den fil som utgör grunden för den korrigerade tillgången ändras inte. Istället lagras korrigeringsparametrarna i bibliotekets databas, och tillämpas på nytt varje gång objektet visas eller används. Mer information finns i Korrigera media på tidslinjen.