pinnacle-studio > Korrigeringar > Korrigera media på tidslinjen
Korrigera media på tidslinjen
Korrigeringar av innehåll på tidslinjen sparas med projektet (och gäller alltså endast för projektet).
Om du vill ta bort korrigeringar från media markerar du klippet på tidslinjen. Gå sedan till panelen Redigerare och öppna de korrigeringar du använt. Gå sedan till kombinationsrutan Välj förinställning och välj Standard.
Mer information om att korrigera specifika media finns i Korrigera foton, Korrigera video och Korrigera ljud.
* Visningsalternativ
Solo: Den här knappen visas ovanför spårhuvudena på Tidslinjen. När den är aktiv (orange) kan du visa det markerade spåret isolerat, utan att ta hänsyn till effekterna av andra klipp i spåret ovanför eller under det på tidslinjen. Genom att klicka på menypilen bredvid knappen kan du också välja att visa det markerade spåret och endast det spår som visas under det markerade spåret.
Helskärm: Denna knapp visas i förhandsgranskningspanelens övre högre hörn. När detta läge är aktivt skalar denna knapp förhandsgranskningen så att det fyller datorskärmen. Alla verktyg tas bort från visningen. Tryck på Esc eller klicka på Stäng (X) i övre högra hörnet för att stänga helskärmsläget. Helskärmsläget innehåller sin egen lilla överliggande panel av transportkontroller.