pinnacle-studio > Korrigeringar > Korrigera ljud
Korrigera ljud
Ljudredigeraren kan användas både för media med endast ljud, som .wav-filer, och för video med ljudspår (original eller synkroniserat).
Information om hur man öppnar Ljudredigeraren och kommer åt korrigeringsverktygen, samt allmänna funktioner i medieredigerarna, finns i Korrigera media på tidslinjen.
En översikt över ljudrelaterad information finns i Ljud och musik. En beskrivning av Ljudredigeraren finns i Redigera ljud. Beskrivningar av de enskilda korrigeringsverktygen finns i Ljudkorrigeringar.