pinnacle-studio > Effekter > Korrigeringar och effekter
Korrigeringar och effekter
Effekter och korrigeringar kan läggas på och redigeras på liknande sätt, men kategorin Korrigeringar är främst avsedd att åtgärda de defekter som ofta förekommer i mediefiler – dålig vitbalansering i foton, vindbrus i ljudspår och så vidare. I Korrigeringar finns mer information om korrigeringar och hur de används.