pinnacle-studio > Effekter
Effekter
I Pinnacle Studio kan du lägga effekter på video, foton och ljud. "Effekter" är ett samlingsnamn för ett brett spektrum av verktyg som kan användas för att ändra dina mediefiler – "effekter" är inte bara effekterna i Biblioteket. Här ingår presentationsverktyg som 2D-redigeraren, 360 Video, Rörelsespårning, stämningsändringar som Gammal film och en del mer dramatiska grepp som Fraktaleld, som kanske är så roliga att det är svårt att låta bli dem.
Vilka alternativ och kontroller som är tillgängliga beror på vilken typ av media du arbetar med.
På panelen Redigeraren kommer du åt de effekter som är tillgängliga för dina media. I detta exempel används effekten Oljemålning.
Ljudkorrigeringar och effekter beskrivs i Ljud och musik.
 
Det här avsnittet innehåller följande ämnen: