pinnacle-studio > 3D-titelredigeraren > Skapa och redigera 3D-titlar
Skapa och redigera 3D-titlar
Här är de grundläggande stegen för att skapa en 3D-titel:
1 Välj ett färdigt objekt eller arbeta med en standard-textobjektet.
2 Ändra textobjektets inställningar så det liknar det du vill ha.
3 I panelen Tidslinje börjar du ange nyckelrutor för att sedan kunna lägga till förändringar till textens stil och rörelse.
4 Förhandsgranska ditt projekt i Spelaren, och justera inställningarna och nyckelrutorna för att uppnå den önskade effekten.
5 Klicka på OK för att återgå till programmet där din 3D-titel nu visas på tidslinjen.
Att experimentera är ett bra sätt att lära sig vad som är möjligt när det gäller texters stilar och rörelser.
* Skapa en 3D-titel
1 I Pinnacle Studio gör du något av följande:
Klicka på knappen Skapa 3D-titel i tidslinjens verktygsfält.
I panelen Bibliotek väljer du kategorin Titel > 3D-Titel och drar titeln till tidslinjen. Sedan dubbelklickar du på den.
3D-titelredigeraren öppnas.
2 Ersätt i panelen Inställningar standardtexten med den text som du matar in i fältet Textinställningar.
Om du vill ha flera olika textobjekt (och därmed lägga till olika egenskaper till bokstäver och ord) ska du i panelen Förhandsvalda inställningar välja Objekt > Textobjekt och klicka på en förhandsinställd miniatyr för varje objekt som du lägger till. I fältet Textinställningar skriver du varje objekts egen text. När du vill kan du välja ett specifikt textobjekt för att redigera det genom att klicka på objektet i panelen Spelare.
3 I rutan Textinställningar i panelen Inställningar väljer du egenskaper för texten bland möjligheterna för knipning/spärrning, justering, typsnitt och storlek.
4 Förr att justera en egenskap för titeln vid startpositionen klickar du i tidslinjepanelen på egenskapens namn, och sedan gör du något av följande:
Med funktionerna Position, Orientering (Rotera) och Skala (Ändra storlek) drar du i panelen Spelare i Tidslinjens verktygsfält, eller skriver in värden i X-, Y- och Z-fälten för att uppnå större precision.
Färg och Ogenomskinlighet kan justeras i Inställningar-panelen. Justera inställningarna i fälten Färg och Ogenomskinlighet.
Vill du ställa in Textur, Slipning, Belysning eller Kamera för titeln ska du justera inställningarna i respektive område eller i panelen Förhandsvalda inställningar välja inställningar från Scen och Objektstil. Dessa inställningar har inga nyckelrutor.
5 I Tidslinjepanelen kan du ange ytterligare nyckelrutor (till exempel dina slutpunktsnyckelrutor) och välja de egenskaper du önskar för varje nyckelruta.
Har du helt enkelt en startnyckelruta och en slutnyckelruta, lägger du till en gradvis förändring mellan dessa två nyckelrutor. När avståndet mellan två nyckelrutor är mindre uppnås snabbare förändring.
6 Använd avspelningskontrollerna i panelen Spela för att förhandsgranska 3D-titeln.
7 När du har redigerat klart 3D-titeln klickar du på OK för att stänga 3D-titelredigeraren. Din titel infogas i Tidslinjen.