pinnacle-studio > Effekter > Effektkompositioner
Effektkompositioner
För att få önskat utseende eller ljud kan det krävas en kombination av flera effekter som används i en viss ordning. Både video- och ljudeffekter kan behövas. För varje effekt måste parametrarna justeras för att få önskat resultat. När du har hittat rätt kombination kan uppsättningen effekter sparas som en speciell typ av tillgång – en effektkomposition.
De sparas i kategorin Effekter i Biblioteket under Mina FX-kompositioner och kan användas på samma sätt som ordinarie effekter.
Du kan komma åt sparade FX-kompositioner från panelen Bibliotek.
* Spara en effektkombination som en FX-komposition
1 Lägg två eller fler effekter på ett klipp i tidslinjen.
2 Högerklicka på klippet och välj Effekt > Spara som FX-komposition.
3 Aktivera i FX-komposition-fönstret bockmarkeringarna för de effekter du vill inkludera, och skriv ett namn på kompositionen.
4 Klicka på Spara.
Kompositionen sparas i kategorin Effekter i Biblioteket under Mina FX-kompositioner.