pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar > Händelseloggsinställningar
Händelseloggsinställningar
Under särskilda operationer, som import av ett antal filer, registreras meddelanden i detta fönster. Du kan leta här efter detaljer om problem som kan ha uppstått under dessa operationer.