pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar > Inställningar för export och förhandsgranskning i Kontrollpanelen
Inställningar för export och förhandsgranskning i Kontrollpanelen
Dessa inställningar påverkar hur video visas.
Kvalitet: Dessa inställningar bestämmer kvaliteten på videoförhandsgranskningen genomgående i hela programmet.
Bästa kvalitet: Ger förhandsgranskning i full upplösning – den upplösning som projektet slutligen kommer att exporteras i. Med denna inställning kan det förekomma att enstaka bildrutor inte visas vid uppspelning på långsamma datorer.
Balanserad: Med denna inställning, som rekommenderas för vardagsbruk, kan vissa kvalitetsoptimeringar uteslutas för en snabbare förhandsgranskning. I de flesta fall är skillnaden knappt märkbar.
Snabbaste uppspelning: Denna förhandsgranskning är anpassad för uppspelning på långsammare datorer.
Visa förhandsgranskning i helskärm på: Välj den datorskärm (om det finns fler än en) du vill se helskärmsvisningen på.
Visa extern förhandsgranskning på: Gör ditt val i listan över tillgängliga enheter och signalutgångar (om det finns några).
Standard för extern förhandsgranskning: Välj TV-standarden för den anslutna videoskärmen.
* Optimering av uppspelning
Optimeringströskelvärde: Optimeringströskelvärdet bestämmer hur mycket rendering som görs när du förhandsgranskar ditt projekt. Det kan ställas in från Av (0) till Aggressivt (100). Om en specifik punkt på tidslinjen renderas beror på den mängd data som måste beräknas för att förbereda de effekter och övergångar som används, och på optimeringströskelvärdet. Om det här värdet är satt hela vägen till Aggressivt, kommer Pinnacle Studio att förrendera alla övergångar, titlar, skivmenyer och effekter även när överföringen kunde ha förhandsgranskats. Detta kan fördröja uppspelning avsevärt.
Om Optimeringströskelvärde angetts till Av (noll), kommer de gula och gröna markeringar som anger renderingsprocessen inte att visas. Istället kommer alla effekter att spelas upp i realtid. Detta kan dock resultera i reducerad uppspelningskvalitet (förlorade bildrutor, 'skakig' uppspelning) om antalet och komplexiteten för effekterna överträffar datorns tillgängliga kapacitet.
Rendera under uppspelning: När inställningen Automatisk används, bestämmer programmet om realtidsrendering kan göras under uppspelning med hjälp av systeminformationen. Om inställningen Av används är rendering inaktiverad under uppspelning, men fortsätter när uppspelningen avslutas.
Kodek från tredje part: Gör att Pinnacle Studio kan använda tredjepartskodek som installerats på din dator, så att du kan arbeta med fler videoformat. Obs! Vissa kodekpaket från tredje part kan orsaka krascher eller fel i Pinnacle Studio.
* Maskinvaruacceleration:
När den aktiverats växlar den här funktionen en del av arbetsbelastningen från CPU:n till tilläggsmaskinvara, som GPU:n (grafikprocessorn) på ditt grafikkort. Stödet för maskinvaruaccelerationen beror på vilken sorts CPU och grafikkort du har i din dator.
De flesta NVidia-kort stöder CUDA-arkitekturen. När denna finns tillgänglig, används GPU:n för att hjälpa till med H.264-avkodning.
Datorer som är utrustade med en ny Intel CPU som har Intel Quick Sync Video-funktionen kan använda den för snabb avkodning och kodning av H.264- och H.264 MVC-material.
* Välja typ av maskinvaruacceleration
1 På huvudmenyn i Pinnacle Studio väljer du Kontrollpanelen > Export och förhandsgranskning.
2 I Maskinvaruacceleration väljer du ett alternativ i listan Typ.
* Stereoskopisk
Standardläge för 3D-visning: Den här inställningen väljer standard för stereoskopiskt 3D-innehåll i hela Pinnacle Studio. Mer information finns i Växlaren för 3D-visningsläge. Mer information finns i Välja vad som ska visas i Biblioteket.
Vänster öga och Höger öga: Förhandsgranskning av stereoskopiskt innehåll kan ställas in för att bara visa vyn för vänster eller höger öga.
Sida vid sida: I förhandsgranskningsläget för Sida vid sida kan du bevaka de individuella 2D-bilderna för båda sidorna samtidigt.
Differentiellt: Istället för att visa själva bildinnehållet, visas skillnaderna mellan vänster och höger bildruta. Identiska områden visas som neutralt gråa.
Schackbräde: Visning för höger och vänster öga växlar i angränsande celler i ett 16x9 rutnät.
Anaglyfiskt: En Anaglyfisk stereoskopisk förhandsvisning är lämplig för att titta på med stereoskopiska glasögon i rött-cyan.
3D TV (sida vid sida): Det här läget skall användas med en 3D-kapabel andra bildskärm eller projektor.
3D Vision Om ditt system är har kapacitet för 3D Vision och stereoskopisk 3D aktiverats i dina drivrutinsinställningar, kommer allt stereoskopiskt material som standard att förhandsvisas i 3D.
Inget stopp vid aktivering av 3D Vision: Den här inställningen är tillgänglig när Studio körs på en dator med kapacitet för 3D Vision som har stereoskopisk 3D aktiverat i drivrutinsinställningen. Standard är att inställningen Inget stopp vid aktivering av 3D Vision är av. När den är på, kommer uppspelning automatiskt att stanna när en 3D Vision-förhandsgranskning aktiveras eller inaktiveras under uppspelning.