pinnacle-studio > Importeraren > Filnamn för importerade filer
Filnamn för importerade filer
I rutan Filnamn anger du under vilka namn dina importerade mediefiler ska sparas.
Varje typ av källa har standardfilnamn som är förbestämda av Studio. Till exempel så är det förbestämda namnet för en importerad bild ”Stillbild”. För att ändra detta kan du klicka och skriva in det namn du önskar.
Importören skriver aldrig över en fil när du gör en import. Om det redan finns en fil med samma namn på den plats du importerar till så lägger programmet till ett nummer i stigande ordning till namnet på den fil som importeras.
När du importerar från filbaserade tillgångar är ytterligare funktioner för filnamngivning tillgängliga. Namngivningsformeln för en filbaserade inmatning är [original].[ext], vilket betyder att originalfilnamnet med filändelse används.