pinnacle-studio > Effekter > Grönskärms-chromakey
Grönskärms-chromakey
Med effekten StudioChromaKeyer kan du välja vilken färg som helst i din video och göra den transparent, så att ett underliggande videoklipp (på ett annat spår) syns. TV-meteorologer spelas till exempel ofta in framför en grönskärm, och sedan ersätts den gröna skärmen med ett videoklipp av väderkartan. Detta kallas även för chromakey, och är en populär teknik för specialeffekter. Du får bäst resultat när den bakgrundsfärg du vill ta bort är konsekvent och bra belysning har använts vid filmning av motivet.
Ett foto som tagits framför en grönskärm, eller någon annan ren färg, gör det enkelt att ersätta den rena färgen med en annan bakgrund (till höger).
* Skapa en chromakey-effekt
1 Gå till tidslinjen och dubbelklicka på ett klipp som har en bakgrundsfärg som du vill ta bort.
Tips: det fungerar bäst om det klipp du vill använda som underliggande bakgrund redan finns i spåret nedanför det markerade klippet.
2 I panelen Redigeraren klickar du på Effekt > Keyers > StudioChromaKeyer.
3 I området Inställningar klickar du på pipetten Chromakeyfärg.
4 I panelen Spelaren klickar du på den färg du vill ska bli transparent.
5 Du kan ändra övriga inställningar för att finjustera färgvalet. Använd förhandsgranskningsområdet och uppspelningskontrollerna för att granska chromakey-resultaten.