pinnacle-studio > Innan du börjar > Hjälp och verktygsbeskrivningar
Hjälp och verktygsbeskrivningar
Det finns direkthjälp på Hjälp-menyn när du arbetar i Pinnacle Studio.
* Hjälp
Klicka på knappen Hjälp > Sök i Hjälp för att öppna den webbaserade Hjälpen (internetanslutning krävs). På hemsidan för Hjälpen kan du söka, öppna en innehållsförteckning och utforska länkar till populära ämnen och andra resurser, inklusive PDF-filen med användarhandboken.
I Pinnacle Studio 25 User Guide finns samma information som i Hjälpen, men i ett PDF-dokument som du kan ladda ned och lagra lokalt. I detta format är det enkelt att skriva ut avsnitt.
Hjälp-knappen finns på menyraden.
* Videosjälvstudier
Du kan öppna videosjälvstudier på fliken Välkommen eller genom att gå direkt till de webbplatser som listas nedan. Mer information om fliken Välkommen finns i Fliken Välkommen.
StudioBacklot.tvhttp://www.studiobacklot.tv/studio25
Nya användare av StudioBacklot.tv får tidsbegränsad tillgång till allt på StudioBacklot.tv, med helt nytt innehåll för Pinnacle Studio 25, massor med annan utbildning och ett royaltyfritt arkivbibliotek. (Utbildningen finns på engelska och franska.)
* Verktygstips
Många element i användargränssnittet har verktygstips – en meddelanderuta som visar ett namn och/eller en beskrivning. Genom att hålla markören stilla över en knapp eller en annan kontroll i Pinnacle Studio får du information om vad den gör.