Fliken Välkommen
Fliken Välkommen innehåller utbildningsverktyg, erbjudanden och viktig information om din produkt.
Fliken Välkommen har en husikon. Du kan tänka på den som programmets hemsida.