pinnacle-studio > Importeraren > Import från digitalkameror
Import från digitalkameror
Innehåll från digitalkameror hämtas, precis som med optiska diskenheter, via datorns filsystem. Kameran kan visas i källistan som en flyttbar diskenhet. Förhandsgranskning, markering och import är desamma som för vanliga filbaserade media (med skillnaden att mappen först visas som stängd).