pinnacle-studio > Flerkameraredigering > Importera video- och ljudklipp till Flerkameraredigeraren
Importera video- och ljudklipp till Flerkameraredigeraren
Det första steget i att skapa ett flerkameraprojekt är att importera dina klipp till Flerkameraredigeraren. I de flesta fall är detta ett urval klipp av samma händelse som importerats till Biblioteket i Pinnacle Studio.
Du kan arbeta med upp till sex videoklipp samtidigt, och ta med upp till två oberoende ljudklipp.
* Importera videoklipp till Flerkameraredigeraren
1 Markera alla klipp du vill använda i Biblioteket i Pinnacle Studio.
2 Klicka på knappen Flerkameraredigeraren i tidslinjens verktygsfält.
3 I fönstret Flerkameraimport skriver du ett namn i rutan Projektnamn.
4 Verifiera klippen i projektklipplistan i den högra rutan.
Om du vill ordna om klippen drar du ett klipp till en ny position i listan.
Om du vill lägga till fler video- eller ljudklipp markerar du det spår du vill använda i rutan Bibliotek och drar det till projektklipplistan.
Om du vill ta bort ett klipp högerklickar du på det och väljer Ta bort.
5 Klicka på OK.