pinnacle-studio > Biblioteket > Omedelbar tillfredsställelse: SmartMovie
Omedelbar tillfredsställelse: SmartMovie
Utöver de hittills nämnda kärnfunktionerna erbjuder Biblioteket ett matchande verktygspar som automatiskt skapar ett komplett projekt utifrån de medietillgångar du väljer. Det är bara att välja några foton eller videoklipp, ange ett par inställningar och sätta igång. Du kan exportera det projekt som genererats av Studio som det är, eller förbättra det ytterligare med manuell redigering. Mer information finns i SmartMovie.