SmartMovie
SmartMovie är ett inbyggt verktyg för att skapa projekt, där du kan skapa ett bildspel eller en filmproduktion automatiskt baserat på de media du anger. Den genererade produktionen innehåller animerade övergångar, musiksoundtrack och imponerande bildeffekter.
Klicka på SmartMovie längst ned i Biblioteket.
Börja med att välja en serie foton eller videofiler i Biblioteket. Som bakgrundsmusik kan du kan använda digitala ljudtillgångar som redan finns i biblioteket eller lägga upp ett eget soundtrack direkt med verktyget ScoreFitter.
Mer behöver du inte göra, även om du förstås kan arbeta vidare på projektet med manuell redigering om du vill. När du har en färdig produkt som du är nöjd med tar det bara några klick att bränna den på skiva, eller spara den som en fil för andra syften, till exempel uppladdning till internet.
Panelen SmartMovie som visas i fönstret har tre delpaneler. I delpanelen längst till vänster hittar du information om SmartSlide, och råd om hur många filer du kan lägga till. Delpanelen i mitten är ett förvaringsområde med lådor för foton och andra bilder (överst) samt ljud. Den högra delpanelen innehåller kontroller för att skräddarsy bildspelet.
* Lägga till media
Om du vill lägga till bilder i bildspelet drar du dem från bläddraren till den övre lådan i förvaringsområdet. Dra miniatyrbilder inom förvaringsområdet för att få önskad ordningsföljd. Fortsätt lägga till fler bilder tills du är nöjd.
Dra en eller flera ljudfiler till den nedre lådan i förvaringsområdet för att lägga till musik. Du kan också klicka på klavknappen i ljudlådans nere vänstra hörn för att skapa ett musikaliskt ljudspår med ScoreFitter.
Vartefter mediefiler läggs till visas den totala längden för källmaterialet i det övre vänstra hörnet i lådan. Detta är inte nödvändigtvis den färdiga filmens längd.
* Förhandsgranska, redigera och exportera
När dina mediefiler är på plats klickar du på knappen Förhandsgranska längst ner under verktyget. Projektet skapas och öppnas i ett fönster för förhandsgranskning. Om det behövs kan du återgå till inställningarna för att ändra ditt medieurval.
När du klickar på knappen Förhandsgranska sparas de media du har valt automatiskt i en samling med namnet Senaste Smart-projekt. Om du tror att du kommer att använda denna grupp av tillgångar fler gånger, döper du om samlingen för att förhindra att den skrivs över nästa gång du förhandsgranskar en SmartMovie.
Analysfasen när du skapar av en SmartMovie kan ta en stund att slutföra om det är första gången materialet analyseras. Fullständig rendering av projektet, då förloppet visas genom skuggningen på Spelarens tidslinje, kan ge ytterligare en fördröjning innan en komplett detaljerad förhandsgranskning visas.
Med knappen Redigera för du över produktionen till tidslinjen i Filmredigeraren för detaljerad redigering. Det är en god idé att kontrollera att tidslinjens videoinställningar motsvarar dina önskemål. Du kommer åt dessa inställningar via knappen Videoinställningar på inställningspanelen. Se även Projektets tidslinje.
När presentationen ser ut som du vill ha den, klickar du på Exportera för att bränna en skiva eller skapa en fil för uppladdning.
* Förvaringsområdet
Fotona i den övre lådan visas som ikoner, medan musik- och ljudfiler i den nedre lådan visas i form av textrader som beskriver filnamn och varaktighet för varje tillgång. Båda lådorna stödjer markering av flera objekt, sortering med dra-och-släpp samt en snabbmeny med bara två kommandon:
Radera markerade: Markerade mediefiler tas bort från SmartMovie-produktionen. De finns kvar i Biblioteket och kan användas i andra projekt. (Genväg: Delete.)
Öppna redigeraren: Detta kommando öppnar Foto- eller Ljudredigerarens korrigeringsverktyg. Alla ändringar du gör i mediefilerna tillämpas endast i den aktuella SmartMovie-produktionen. Genväg: dubbelklicka.)
* SmartMovie-inställningar
Inställningarna på den här delpanelen används för att skräddarsy din SmartMovie-produktion.
De inställningar som anges här kommer att användas nästa gång filmen genereras. Med knappen Videoinställningar kan du ange de tidslinjealternativ som du vill tillämpa om du för över produktionen till Filmredigeraren. Med knappen Rensa projekt tar du bort alla media från projektet och återgår till standardinställningarna.
Titel: Skriv in en bildtext som ska användas som filmens huvudtitel.
Klipplängder: Det visuella tempot i din film ökar när klipplängden minskar. Maximal klipplängd ger tillgångens ursprungliga längd.
Panorera och zooma: När du markerar detta alternativ livas din presentation upp med simulerade kamerarörelser.
Passa in bild: Markera detta alternativ för att förstora material som är för litet för bildruteformatet i ditt projekt.
Volym för videospår: Ange volymen för originalljudet i videosekvenserna. Om ljudet bara ska vara bakgrundsmusik, ställs det in till noll.