Kortkommandon
Studio erbjuder både en omfattade standarduppsättning med kortkommandon och ett sätt att anpassa dem. Sidan Tangentbord i Kontrollpanelen listar alla kommandon som kortkommandon kan användas till, tillsammans med de aktuella kortkommandona. Kommandona är grupperade sektionsvis.
I sidans övre högra hörn kan du skriva ett kommando i sökrutan för att hitta kortkommandon. Du kan också markera kryssrutan Sök genvägar för att söka efter befintliga kortkommandon (så att du inte duplicerar ett kortkommando).
* Lägga till ett kortkommando
1 På huvudmenyn i Pinnacle Studio väljer du Kontrollpanelen > Tangentbord.
2 Välj målkommandot.
3 Klicka i textrutan Tryck på kortkommandon.
4 Tryck på tangenterna för det önskade kortkommandot. Om kortkommandot används, kommer listan Genvägen används för närvarande av att visa de kommandon som är i konflikt.
5 Klicka på knappen Koppla för att tilldela kortkommandot till det valda kommandot.
Att lägga till ett kortkommando kommer inte att radera associationer mellan en specifik tangentbordssekvens och de andra kommandon som den ger tillgång till. Det är faktiskt möjligt för olika kommandon att använda samma kortkommando, under förutsättning att de inträffar i olika sammanhang. Till exempel är Ctrl+L standardkortkommandot för två kommandon, Tidslinje > Lås spåroch Medieredigeraren > Rotera vänster. Vilket som är aktiverat beror på vilken del av Pinnacle Studio som du använder för tillfället.
* Radera ett kortkommando:
1 På huvudmenyn i Pinnacle Studio väljer du Kontrollpanelen > Tangentbord.
2 Välj målkommandot.
3 Välj det kortkommando som skall raderas i listan Kortkommandon för det valda kommandot.
4 Klicka på knappen Ta bort.
* Återställa standardvärden
Det finns även kontroller som låter dig återställa tangentbordets standardinställningar, antingen för det markerade kommandot (knappen Återställ aktuell) eller för alla kommandon på en gång (knappen Återställ allt).