pinnacle-studio > Flerkameraredigering > Hantera källfiler från flera kameror
Hantera källfiler från flera kameror
Du kan använda Källhanteraren för att lägga till och ta bort video-och ljudklipp från spåren i ditt flerkameraprojekt. Du kan också information om klippen, t.ex. deras varaktighet och placering, och du kan låsa och låsa upp spår.
* Lägga till, ta bort och hantera klipp med Källhanteraren
1 Klicka på knappen Källhanteraren i tidslinjens övre vänstra hörn.
2 I dialogrutan Källhanteraren gör du något av följande:
Klicka på knappen Lås/lås upp för ett spår för att låsa upp spåret för redigering, eller för att låsa det så att redigering förhindras.
Du lägger till ett klipp till ett spår genom att markera spåret och klicka på knappen Lägg till klipp . Gå till det klipp du vill lägga till och klicka på Öppna. Klippet visas i spårets numrerade lista.
Du tar bort ett klipp från ett spår genom att markera kryssrutan bredvid klippet i listan med klipp för spåret och klicka på knappen Ta bort .