pinnacle-studio > Montage och mallar > Montageklipp på tidslinjen
Montageklipp på tidslinjen
Montageklipp beter sig som vanliga videoklipp avseende åtgärder på tidslinjen för ett film- eller diskprojekt, med övergångar, trimning eller placering.
En montagemall som släpps på tidslinjen läggs till med någon av de tre metoderna infogning, överskrivning och ersättning. När knappen för redigeringsläge i verktygsfältet är inställd på Smart redigering, väljs metoden för ersättning automatiskt. Klippets standardlängd varierar mellan olika mallar. Mer information om redigeringslägen finns i Redigeringsläge.
* Trimma montageklipp
Även om trimning på tidslinjen sker på samma sätt för montageklipp som för videoklipp så beror det aktuella trimningsresultatet på malltypen.
I en helanimerad mall, t.ex. en snyggt rullande titel, rullar animeringen alltid till slutet. Animeringens hastighet beror därför på klippets längd. Förkortning av klippet medför att animeringen rullar snabbare, men kortar inte av sekvensen.
Klipp som innehåller video kan däremot trimmas på det vanliga sättet. Många teman innehåller ett videounderklipp med flexibel längd. När ett av dessa finns kan klippet dras ut så långt som underklippet tillåter – hur långt som helst, om underklippet är en stillbild.
* Övergångar och effekter
Övergångar kan användas i början och slutet av montageklipp på samma sätt som för andra klipptyper.
Video- och ljudeffekter kan även läggas till på montageklipp som vanligt och användas på allt innehåll som klippet omfattar. Men några effekter, exempelvis Hastighet, är inte tillgängliga för användning med montageklipp.