Montagemallar
Montagemallar finns under Teman i kategorin Montage och mallar i panelen Bibliotek. Mallarna är fördefinierade (begränsad redigering) och designade för att förbättra dina filmer med färdiga bildspel, animeringar och redigeringseffekter för flera spår. Montagemallar har luckor som kan innehålla flera olika typer av anpassat material, däribland video, textobjekt, foton med mera. Du kan fylla i luckan genom att dra lämplig tillgång till motsvarande släppzon som visas.
Montagemallar finns under Teman i Biblioteket.
De tillgängliga mallarna inom varje tema är designade för att komplettera varandra när de används inom samma projekt.
Till exempel erbjuder de flesta teman en öppningsmall och en matchande avslutningsmall. Många teman innehåller även en eller flera sekvensmallar för övergångar mellan en video eller ett bildklipp till ett annat.
* Montage i ditt projekt
Det första du gör när du vill använda en vald mall är att släppa den på tidslinjen i ditt projekt. När den väl är där behandlas montagemallen som ett vanligt, självständigt videoklipp. Anpassa klippet och fyll i mallens luckor genom att dubbelklicka på montageklippet så att det öppnas i Montageredigeraren. Mer information finns i Använda Montageredigeraren.
Varje mall definierar en video eller grafisk sekvens med tomrum som du kan fylla i. De möjliga anpassningarna kan se väldigt olika ut. De flesta mallar har exempelvis ett eller flera tomrum där du kan släppa video- eller bildklipp. I många av dessa kan du lägga till text för titlar och vissa har även andra inställningar för andra specialegenskaper.
* Montagebakgrunder
Vissa mallar har inbyggda grafiska bakgrunder och/eller en valbar bakgrundsfärg. Många av dem har också kryssrutan Bakgrund i verktyget Montageredigeraren. Markera inte rutan om du vill ha en transparent bakgrund. Detta gör att mallen kan användas på ett övre tidslinjespår, över en bakgrund för video- eller fotomaterialet på spåren under.