pinnacle-studio > Montage och mallar > Använda Montageredigeraren
Använda Montageredigeraren
Varje montagemall har en egen uppsättning platser för video- och fotoinnehåll som representeras av släppzoner i Montageredigeraren. De flesta mallar har minst en plats, och vissa har upp till sex stycken. Vissa innehåller även bildtexter och andra parametrar för att anpassa specialegenskaper. Du kan ange en standardmetod för hur innehåll skalas så att det passar montagemallarna (anpassa, beskär eller ingen skalning). Mer information finns i Projektinställningar i Kontrollpanelen (Montageskalning).
I Montageredigeraren kan du specificera mallelement, som video- eller bildklipp, egenskapsinställningar och bildtexter. Klippen läggs till genom att du drar dem från redigerarens kompaktvy till zonen där de släpps nedanför spelaren.
Montageredigeraren består av fem delar.
1 Till vänster kan du öppna videor och foton i kompaktvyn i Biblioteket.
2 Till höger finns en anpassningspanel med textfält eller andra kontroller som krävs för mallparametrarna.
3 Spelaren visar resultaten av dina förändringar.
4 Nedanför förhandsgranskningen finns släppzonerna för dina videor och bilder.
5 En tidslinje visar handtag för justering av tiderna för inledningar och avslutningar.
* Inre trimning av montageklipp
När en montagemall börjar eller slutar med en mängd helbildsvideo som kan anges av användaren, som många gör, tillhandahåller Montageredigerarens tidslinje handtag för att justera tider för inledande och avslutande helbild – varaktighet för helbildsdelarna. Klicka på ett handtag och dra åt vänster eller höger för att justera varje tidslängd separat. Tidslängden för mittdelen av klippet – den animerade delen – minskar eller ökar i motsvarande grad. Om du vill balansera inledande och avslutande helbild utan att påverka varaktigheten för mittdelen, klickar du och drar mellan handtagen.
Del av Montageredigeraren med tidslinjen (längst ner) och släppzoner för video och bilder (i mitten). De nedre delarna av Biblioteket och spelaren visas också. Klicka och dra på tidslinjen för att justera tiden för montaget.
En detaljerad förklaring av mallstrukturen finns i Montagemallars uppbyggnad.
* Arbeta med släppzoner
Rensa släppzoner: Radera ett underklipp från släppzonen genom att högerklicka på zonen och välja Ta bort media på snabbmenyn.
Ta bort underklippsljud: Vissa släppzoner är markerade med en ljudsymbol , vilket visar att ljuddelen av alla videor i zonen kommer att ingå i montageklippets ljud. Om du inte vill använda ljudet klickar du på ljudsymbolen för att ta bort ljudet från underklippet.
Välja början på underklippet: I en släppzon kan videomaterial redigeras så att det börjar från en förskjuten punkt i underklippet. Klicka och dra i starten på klippmarkören, som finns under släppzonen, för att ändra startbildrutan. Tangentbordets vänster-och högerpiltangenter är användbara när du vill göra finjusteringar.
Om den släppzon du arbetar med är aktiv vid tidsindexet kommer förhandsgranskningen att återge ändringar för startbilden. När du finjusterar startbilden på ett underklipp är det en bra idé att ställa in scrubbningskontrollen till den plats där Spelarens förhandsgranskning är till bäst hjälp.
När du använder starten på klippmarkören ändras varken underklippets position i mallen eller dess varaktighet, utan endast det utdrag av underklippet som används. Om du startar underklippet så sent att videon kommer till slutet medan zonen fortfarande är aktiv, kommer underklippets sista bild att frysas för att fylla den återstående tiden.
Lägga till effekter inom släppzoner: Det går att lägga till video- eller ljudeffekter direkt i ett montageunderklipp genom att dra effekten till släppzonen. Som vanligt markerar ett magentafärgat band överst på klippet att effekter har använts.
Ta bort effekter inom släppzoner: Leta på zonens snabbmeny Effekter efter kommandot Ta bort alla eller undermenyn Ta bort, där du kan välja den effekt som ska tas bort.
Obs! Om du tar bort eller ersätter media i en släppzon tas alla effekter som använts på mediet också bort.