pinnacle-studio > Skivprojekt > MyDVD-skivprojekt
MyDVD-skivprojekt
Du kan exportera dina Pinnacle Studio-projekt till skiva genom att exportera till MyDVD. MyDVD är ett enkelt program för att skapa DVD-skivor som använder mallar för att hjälpa dig att skapa proffsiga skivprojekt med menyer och musik. Mer information finns i Exportera till MyDVD.
Du kan lägga till kapitelmarkörer i Pinnacle Studio, och de kommer att visas i ditt MyDVD-projekt.
* Skapa ett skivprojekt
1 Gör något av följande:
Välj Fil > Nytt > Skiva för att börja på ett nytt skivprojekt.
Gäller det ett befintligt filmprojekt som är öppet i tidslinjen, ska du i tidslinjens verktygsfält klicka på knappen Öppna verktygsfältet Skapa
2 Använd samma kontroller och tekniker vid ditt skivprojekt som du använder i ett filmprojekt.
3 Klicka på knappen Exportera till MyDVD under tidslinjens verktygsfält för att exportera ditt skivprojekt.
* Lägga till kapitelmarkörer i et skivprojekt
1 Kontrollera att ditt projekt är öppet i tidslinjen och att knappen Öppna verktysfältet Skapa är aktiv.
2 Använd indikatorn för att gå till den ruta där du vill lägga till en kapitelmarkör.
3 Klicka på knappen Skapa kapitelmarkering i tidslinjens verktygsfält.
En markör visas i fältet under tidslinjens verktygsfält, ovanför tidslinjens indikatorposition.
Vill du ge kapitlet ett nytt namn ska du skriva in det nya namnet i kapitelfältet på tidslinjens verktygsfält.
Vill du radera en kapitelmarkör ska du navigera till markören med piltangenterna bredvid kapitelnamnet och klicka på knappen Ta bort kapitelmarkören .